Your Current Position:  产品展示 > 压缩机 > PORSCHE 保时捷 宾利
Members only

COMPRESSOR AUDI. AUDI 8T0260805EAUDI 8T0260805E 8T0260805N 4GD260805A/ 4GD 260 805D /4GD260 805E

YuLong.No.: YL A 001
Car Name : AUDI
Compressor Type : 6SEU14C
Year Model : 2007-2020
OEM NO. : AUDI 4GD260805A
VW 4GD260805A4F0260805AC 8E0260805AG 7E0820803A 4F0260805J 4F0260805G 4F0260805M 4E0260805J 8E0260805BA 4471804GD 260 805D 4GD260 805E

Clutch Description : PV6 .100MM .12V
Oil Type-Quantity: PAG 46 - 120MLAUDI 4GD260805A
VW 4GD260805A
Members only

F-PACE (X761) 2017- XF XJ XJL 3.0 2.0T 路虎 COMPRESSOR JAGUAR PXC16 2012-2019 X761 2.0 3.0 6PK 110MM OE C2D38695 C2D45382 C2D56291 CPLA19D629BC CPLA19D629BD LR057692 LR035761 LR068128

YuLong.No .: YL-P.2901
Car Name : PORSCHE
Compressor Type : PXE16
Year Model : 2010
OEM NO . : C2D38695/C2D45382 C2D56291 / CPLA19D629BC /CPLA19D629BD LR057692/ LR035761/ LR068128

Clutch Description : PV6 .110MM .12V
Oil Type-Quantity : PAG 46 - 180ML
C2D38695
C2D45382
C2D56291
CPLA-19D629-BH
T2P1159
CPLA-19D629-BC
CPLA-19D629-BF
LR035761
LR057692
LR068128
LR086043
LR112585
Members only

COMPRESSOR PXE16 OE LR010723 92020327 CD20754 CD2790 CD38105 LR030218 LR019135 LR056364 路虎揽胜5.0 捷豹 5.0 路虎 5.0单控 6PK 110MM

YuLong.No .: YL-.P.R.2902
Car Name : JAGUAR/LAND ROVER 5.0
Compressor Type : PXE16
Year Model : 2010-2019
OEM NO . : LR010723 92020327 CD20754 CD2790 CD38105 LR030218 LR019135 LR056364

Clutch Description : PV6 .110MM .12V
Oil Type-Quantity : PAG 46 - 180ML
JAGUAR 8W8319D629AC
JAGUAR C2D20754
JAGUAR C2D2790
JAGUAR C2D38105
LAND ROVER LR010723
LAND ROVER LR019135
LAND ROVER LR030218
LAND ROVER LR056364


Members only

COMPRESSOR PORSCHE OE 447220-9262 447220-9261 447180-4552 447180-4550 447190-9580 3B0820803A 3B0820803B 3B0820803C OE 3W0820803 3B0820803C 3W0820803SXR 3B0820803B 1019594471808688

3D0820803S
4E0260805F
4E0260805AF
3B0820803G
4E0260805AT
3B0820803A
3B0820803B
3B0820803C
3W0820803
7L6820803A
7L6820803D
7L6820803G
7L6820803L
7L6820803P
7L6820803S
7P0820803E
95512601100
447180-4551
447220-9262
447220-9261
447180-4552
447180-4550
447190-9580
4471804551
4472209262
4472209261
4471804552
4471804550
4471909580
4471808610
447180-8610
4471903328
447190-3328
4471907595
447190-7595
4472209831
447220-9831
4472601676
447260-1676
7L6 820 803 p
7L6820803P
7P0 820 803E
7P0820803E
Members only

COMPRESSOR MACAN (95B) 3.0保时捷(进口) 迈凯 (95B) 2015-PORSCHE 95B260805 PORSCHE 95B260805B

YuLong.No .: YL-T.02002
Car Name : MACAN (95B) PORSCHE
Compressor Type : 6SEU
Year Model : 2014-2020
OEM NO . : 95B260805/95B260805B

Clutch Description : PV6 .110MM .12V
Oil Type-Quantity : PAG 46 - 180ML
保时捷 (进口)
MACAN (95B) 2014-
车型 年份 发动机 排量 功率 缸数
3.0 GTS 2015-2018 MDC.NA 2997 265 6
3.0 S 2014-2018 MCT.MA 2997 250 6
3.6 Turbo 2014-2018 MCT.LA 3604 294 6
MACAN (95B) 3.0保时捷(进口) 迈凯 (95B) 2015-PORSCHE 95B260805 PORSCHE 95B260805B
Members only

COMPRESSOR 保时捷4.8 帕拉梅拉 (970) 2010-2016 卡宴凯宴 (92A) 3.6T GTS 2011-2017 7PK 120MM 95812601700 95812601201 958126012AX 00004320004

YuLong.No .: YL-P.28288
Car Name : PORSCHE
Compressor Type : 7SEU17C
Year Model : 2011-2017
OEM NO . : 95812601700 95812601201 958126012AX 00004320004

Clutch Description : PV7 .120MM .12V
Oil Type-Quantity : PAG 46 - 180ML


COMPRESSOR 保时捷4.8 帕拉梅拉 (970) 2010-2016 卡宴凯宴 (92A) 3.6T GTS 2011-2017 7PK 120MM 95812601700 95812601201 958126012AX 00004320004
Members only

保时捷(进口) 卡宴/凯宴 (92A) 2011-2017 3.6T GTS 2015-2017 CXZ 324 8A/MT 3.6T S/95812601700 95812601201 958126012AX 00004320004

YuLong.No .: YL-P.2829
Car Name : PORSCHE
Compressor Type : 7SEU17C
Year Model : 2010
OEM NO . : 95812601700 95812601201 958126012AX 00004320004

Clutch Description : PV7 .120MM .12V
Oil Type-Quantity : PAG 46 - 180ML
95812601700 95812601201 958126012AX 00004320004
Members only

COMPRESSOR PORSCHE OE 3D0820803M 3D0820803R 95512601100 OE 3W0820803 3B0820803C 3W0820803SXR 宾利6.0 保时捷 3.2 03-07 7PK 115MM 2003-2012 VW 3B0820803B1019594471808688

YuLong.No .: YL-P.2830
Car Name : PORSCHE
Compressor Type : 7SEU17C
Year Model : 2004-2012
OEM NO . : 447220-4340 88320-33140

Clutch Description : PV7 .110MM .12V
Oil Type-Quantity : PAG 46 - 180ML

保时捷(进口)
宾利(进口)
欧陆一代硬顶版 2004-2012

PORSCHE 95512601100
PORSCHE 95512601101
PORSCHE 955126011AX
PORSCHE 95812601201
PORSCHE 958126012AX
VW 3D0820803M
VW 7L6820803S
VW 7P0820803E
VW 7P0820803M
Members only

OE: 971260601H 保时捷 帕拉梅拉 (972) 2016- 2.9T 4S 17款 VP4 110MM OE: 971260601H

YuLong.No .: YL-PO.0188
Car Name : PORSCHE
Compressor Type : 6SEU
Year Model : 2017
OEM NO . : 971260601H

Clutch Description : PV4 .125MM .12V
Oil Type-Quantity : PAG 46 - 180ML

保时捷(进口)
帕拉梅拉 (971) 2016-
车型 年份 发动机 功率 变速箱
2.9T 4S 17款 2016-2018 CSZ 324 8DCT
2.9T 4S Sport Turismo 17款 2017-2018 CSZ 324 8DCT
2.9T 4S 行政加长版 17款 2017-2018 CSZ 324 8DCT
3.0T 17款 2017-2018 CXT 243 8DCT
3.0T 4 Sport Turismo 17款 2017-2018 CXT 243 8DCT
3.0T 4 行政加长版 17款 2017-2018 CXT 243 8DCT
3.0T 行政加长版 17款 2017-2018 C
Members only

PORSCHE 3.0 T (92A) AUDI 2.4 OE 95814750100

YuLong.No .: YL-T.02002
Car Name : PORSCHE
Compressor Type : 7SEU17
Year Model : 2011-20119
OEM NO . : 95814750100

Clutch Description : PV6 .125MM .12V
Oil Type-Quantity : PAG 46 - 180ML


保时捷(进口)
卡宴/凯宴 (92A) 2011-2017
卡宴/凯宴 (9PA) 2003-2010
卡宴/凯宴 (9YA) 2018-
卡宴/凯宴 (9YB) 2019-
帕拉梅拉 (971) 2016-
迈凯 (95B) 2015-
Members only

3.0T S Hybrid Platinum Edition:OE:7PP820803B/7PP820803BX


VAG 7P0820803B
VAG 7P0820803G
VAG 7P0820803H
3.0T S Hybrid Platinum Edition:
OE:7PP820803B
OE:7PP820803BX
Members only

PORSCHE 9P1820803B PORSCHE 9P1820803D 718 BOXSTER Spyder (982) 911 Convertible (991)

PORSCHE 9P1820803B
PORSCHE 9P1820803D
718 BOXSTER (982) 2016-
718 BOXSTER Spyder (982) 2019-
718 CAYMAN (982) 2016-
911 (991) 2011-2020
911 Convertible (991) 2012-2020
911 Speedster (991) 2018-2020
皮带轮直径:120.0 mm
压缩机-ID:PXC16
压缩机机油:PAG 46 SP-A2
沟槽的数量:6
制冷剂:R 134a